VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Paieška

Sveikatą stiprinančios mokyklos

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas

Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai…

Skaityti daugiau...

PATVIRTINTA
Telšių  rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro
Direktoriaus 2011 m. lapkričio16 d.
įsakymu Nr. V-4

TELŠIŲ RAJ. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Telšių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau vadinama – biuras) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti…

Skaityti daugiau...

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų priežastis, mažinti sergamumą.

Biuro veiklos pobūdis – nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas savivaldybės gyventojams.

Šiame meniu pateikiamos nuorodos į svarbiausią biuro administracinę informaciją: Biuro nuostatus, vykdomus viešuosius pirkimus.

Skaityti daugiau...


Ministrų įsakymai

1.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“( Žin., 1999, Nr. 109-3195);

2.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr.510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“…

Skaityti daugiau...

Vyriausybės nutarimai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006-2008 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 70 - 2574);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo”…

Skaityti daugiau...

Įstatymai

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2003 m. birželio 28 d. Nr. IX – 1630 (Žin., 2003, Nr. 63- 2853) ;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas 1998 m. gruodžio 1 d. Nr. VIII – 946 (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1996, Nr. 102-2315, 1997, Nr. 64-1507, Nr. 67-1661);…

Skaityti daugiau...

Dėmesio!

Mūsų tinklapis naudoja slapukus, siekiant pagerinti mūsų svetainės funkcionalumą ir analizės tikslais.