VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Paieška

norway grants logos h lt jpgRugsėjo 30 dieną Telšiuose vyko projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” pristatymas. Į viešinimo renginį buvo pakviesti Telšių rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros specialistai ir Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovai. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovas Aurelijus Laurinavičius pristatė Projektą ir planuojamas vykdyti veiklas.
2011 metų balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo. Per šį laikotarpį Lietuvai bus skiriama 45,6 mln. eurų. Vienos iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” įgyvendinimu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai, stiprinimui ir stebėsenai, sustiprinti nacionalinio ir savivaldybių lygmens institucijų sveikatos specialistų gebėjimus mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.

Šis projektas – tai galimybė naujai aprūpinti sveikatos priežiūros kabinetus baldais, įranga bei priemonėmis, kuriais naudosis ugdymo įstaigos bendruomenė bei taip bus pagerinta visuomenės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybė, sumažinti sveikatos netolygumai.

Projekto tikslas ir numatomos vykdyti veiklos

Bendras Telšių ir Akmenės rajonų visuomenės sveikatos biurų projektas parengtas įgyvendinant programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas”. Šios priemonės tikslas – įrengti arba atnaujinti sveikatos priežiūros kabinetus mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto įgyvendinimui atrinkti sveikatos priežiūros kabinetai, kuriems reikalingas elementarus kosmetinis lubų, grindų, sienų remontas. Inventorius juose yra pasenęs, susidėvėjęs arba neatitinka reikalavimų, kokie baldai ar inventorius turi būti šiuolaikiniame sveikatos priežiūros specialisto kabinete. Tokio inventoriaus tiesiog nėra arba nebuvo įsigyta dėl lėšų trūkumo.
Projekto lėšomis bus finansuojamas būtinasis sveikatos priežiūros kabinetų remontas, baldų ar sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti būtinos įrangos įsigijimas. Bus finansuojamas ir vaikų sveikatą padedančių sekti metodinių ir darbo priemonių įsigijimas.

Projektui skiriamos lėšos

Bendra Projektui skiriama Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų suma yra 243.224,10 Eur., kurios 15 proc. numatyta statybai, rekonstravimui, remontui ir kitiems darbams. Projekto lėšomis bus įsigyjami darbo stalai, dokumentų spintos, specialistų kėdės, veiklos priemonių bei drabužių spintos, kedės ar suolai vaikams atsisėsti ir kiti baldai. Kompiuterinės įrangos įsigijimui numatyta 4.894,58 Eur., už kuriuos bus įsigyti 27 spausdintuvai, 5 skenavimo funkcijas atliekantys arba daugiafunkciniai kopijavimo aparatai bei 1 planšetė. Sveikatos rizikos veiksnių bei aplinkos įvertinimo priemonių sąrašas sudarytas pagal abiejų rajonų reikmes, o jų įsigijimui bus skiriama 114.114, 63 Eur. iš kurių 78.862,08 Eur. Telšių rajonui (numatytas 65 priemonių pirkimas) ir 35.252,55 Eur. Akmenės rajonui (numatytas 73 priemonių pirkimas). Bus įsigyjama senėjimo proceso simuliacijos procesinė įranga, mokomoji kompiuterinė programa „Valgyk protingai”, filmai, išoriniai kietieji diskai, kūno svorio svarstyklės, ūgio matuoklės, kraujospūdžio matavimo aparatai, interneto prieigos priemonės, garso kolonėlės, multimedija bei pakabinami ekranai ir kitos priemonės. Be minėtų priemonių, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams reikalingos ir papildomos sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonės. Tai yra fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimo, sužalojimų prevencijos, higienos įgūdžių ugdymo, pirmosios pagalbos mokymo, žalingų įpročių prevencijos, lytiškumo ugdymo bei psichikos sveikatos gerinimo priemonės.
Projekto vykdymo metu bus patiriama ir kitų išlaidų – darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos projekto administravimo paslaugų pirkimas, projekto viešinimas bei netiesioginės išlaidos.
Vykdant Projektą, bus atnaujinti sveikatos priežiūros kabinetai Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose jie nėra pilnai įrengti ir pritaikyti veiklai. Iš viso bus atnaujinta 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų ir 22 sveikatos priežiūros kabinetai mokymo įstaigose (mokyklose, gimnazijoje ir kitose mokymo įstaigose). Numatyti atnaujinti kabinetai yra labai prastos būklės, todėl juose būtina atlikti remonto darbus. 15 sveikatos priežiūros kabinetų bus remontuojami, o 3 kabinetuose bus įrengiami tik praustuvai.
Šiuo metu jau baigiamos Projekto viešo konkurso procedūros. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2016 metų balandžio 3 dienos. Prireikus, terminas bus pratęstas iki 2016 metų pabaigos.

Projekto reikšmė

Įgyvendinus šį projektą bus išspręsta Telšių ir Akmenės rajonų visuomenės sveikatos biurų problema dėl mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo sveikatos kabinetų atnaujinimui skiriamų lėšų stygiaus.
Sveikatos priežiūros kabinetai bus aprūpinami naujausiomis sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo priemonėmis, pagerės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. Projekto lėšomis įsigyta įranga bus naudojama mokinių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų reikmėms, bus organizuojami įvairūs užsiėmimai, skatinantys sveiką gyvenseną ir mitybą. Bus užtikrinama visapusiškai kokybiška moksleivių ir darželinukų sveikatos priežiūra. Nuo vaikystės skiepijami sveikos gyvensenos įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, todėl jau nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų turi būti pradedama mokyti sveiko gyvenimo būdo ir turi būti aiškinama kodėl ir kaip reikia rūpintis savo sveikata. Tokiam švietimui ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai turės vaizdinių ir įtaigių priemonių sveiko gyvenimo būdo lavinimui.

Article in English ENG

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” pristatymas Akmenėje LT

 

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius Aurelijus Laurinavičius pristato projektą:

DSC 0004

 

DSC 0005

 

DSC 0009

 

DSC 0010

Telšių ir Akmenės biurų partnerystė:

DSC 0014

 

DSC 0017

 

 

 

Dėmesio!

Mūsų tinklapis naudoja slapukus, siekiant pagerinti mūsų svetainės funkcionalumą ir analizės tikslais.