VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Paieška

norwaygrantslogosvltjpg3

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” rangovai ir tiekėjai su kuriais pasirašytos sutartys

 

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” pristatymas Telšiuose  LT

 The presentation of the “Improvements of the provision of health care services in schools and pre-school educational institutions in the districts of Telšiai and Akmenė”Project ENG

 

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas” pristatymas Akmenėje LT

 The promotional event for "Improving the provision of healthcare services in schools and pre-school establishments in the districts of Telšiai and Akmenė" in Akmenė ENG

 

PROJEKTAS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TELŠIŲ IR AKMENĖS RAJONŲ MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ TUOJ PASIEKS FINIŠO TIESIĄJĄ LT

PROJECT „HEALTH CARE SERVICE IMPROVEMENT IN SCHOOLS AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF TELŠIAI AND AKMENĖ DISTRICTS“ IS REACHING THE FINISH ENG

 

 

Apie projektą / About the project:

 

PROJEKTO „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS TELŠIŲ IR NAUJOSIOS AKMENĖS BIURE“ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

APIE PROGRAMĄ

2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo 2009–2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos viduje ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies – paramos gavėjos bendradarbiavimą.
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau Programa) tikslas – pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus.

Įgyvendinus Programą bus sudarytos palankesnės sąlygos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai, stiprinimui ir stebėsenai, sustiprinti nacionalinio ir savivaldybių lygmens institucijų sveikatos specialistų gebėjimai mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ LR sveikatos apsaugos ministerija buvo paskirta Programos operatoriumi.
Programos paramos sutartį 2013 m. balandžio 16 d. pasirašė Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija ir LR finansų ministerija.
Trišalę Programos įgyvendinimo sutartį 2013 m. birželio 3 d. pasirašė LR finansų ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programos įgyvendinimui yra skirta 7,1 mln. Eur (24,4 mln. Lt) parama, iš jų 85 proc. (6,00 mln. Eur / 20,7 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo ir 15 proc. (1,1 mln. Eur / 3,7 mln. Lt) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – pagerinti Telšių ir Akmenės rajonuose esančių mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos kabinetų būklę siekiant teikti kokybiškesnes paslaugas ir sumažinant sveikatos priežiūros paslaugų netolygumus

Uždaviniai - atlikti sveikatos kabinetų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose remontą. Aprūpinti sveikatos kabinetus įranga

PROJEKTO APRAŠYMAS

Pagrindinė problema yra Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lėšų, skirtų mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo sveikatos kabinetų atnaujinimui, stygius. Dėl šios priežasties šių sveikatos kabinetų būklė yra prasta. Juose nėra užtikrinama visapusiška moksleivių ir darželinukų sveikatos priežiūra, nes trūksta tam reikiamos įrangos arba ji yra pasenusi ir nebetinkama naudoti, taip pat daugumoje kabinetų reikalingas remontas.

Vaikai ir jaunimas yra pažeidžiamiausia visuomenės dalis, todėl jų sveikatos būkle rūpintis reikia nuolat. Nuo vaikystės skiepijami sveikos gyvensenos įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, todėl jau nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų turi būti pradedama mokyti sveiko gyvenimo būdo ir turi būti aiškinama kodėl ir kaip reikia rūpintis savo sveikata. Šiuo metu Telšių ir Akmenės rajonų švietimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai neturi vaizdinių ir įtaigių priemonių sveiko gyvenimo būdo lavinimui. Todėl taupant kaštus siekiant geriausių projekto rezultatų ir kooperuojasi Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šio projekto įgyvendinimui.
Siekiant kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtina įsigyti naują sveikatos kabinetų įrangą ir atlikti prasčiausios būklės sveikatos kabinetų remontą (visų kabinetų remontui atlikti nepakanka projekto lėšų).
Projekto lėšomis planuojama atnaujinti 11 sveikatos kabinetų pavaldžių Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ir 22 sveikatos kabinetus priklausančius Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Iš viso planuojama atnaujinti 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus ir 22 sveikatos kabinetus mokymo įstaigose (mokyklose, gimnazijoje ir kitose mokymo įstaigose).
Tikimasi, jog pradėjus skiepyti rūpestį sveikata nuo pat vaikystės, ateityje mažės susirgimų ir ligų, todėl gyventojai patirs mažiau išlaidų vaistams ir gydymui.

 

2015 M. VASARIO 5 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. V-168

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Projekto

vykdytojas

Projekto pavadinimas

Paramos lėšos, Eur (Lt)

Iš viso,

Eur (Lt)

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos, Eur (Lt)

2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos,

Eur (Lt)

1. NOR-LT11-SAM-01-K-02-003 Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto

savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

246 576,47 Eur

(851 379,22 Lt)

209 590,00 Eur

(723 672,34 Lt)

36 986,47 Eur

(127 706,88 Lt)

2. NOR-LT11-SAM-01-K-02-014 Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje

215 638,93 Eur

(744 558,09 Lt)

183 293,09 Eur

(632 874,38 Lt)

32 345,84 Eur

(111 683,71 Lt)

3. NOR-LT11-SAM-01-K-02-004 Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas

245 988,60 Eur

(849 349,44 Lt)

209 090,31 Eur

(721 947,02 Lt)

36 898,29 Eur

(127 402,42 Lt)

4. NOR-LT11-SAM-01-K-02-008 Jonavos rajono savivaldybės administracija Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose

249 925,81 Eur

(862 943,84 Lt)

212 436,94 Eur

(733 502,26 Lt)

37 488,87 Eur

(129 441,58 Lt)

5.

NOR-LT11-

SAM-01-K-02-010

Telšių rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

243 224,10 Eur

(839 804,17 Lt)

206 740,48 Eur

(713 833,54 Lt)

36 483,62 Eur

(125 970,63 Lt)

6. NOR-LT11-SAM-01-K-02-002 Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

242 674,98 Eur

(837 908,14 Lt)

206 273,73 Eur

(712 221,92 Lt)

36 401,25 Eur

(125 686,22 Lt)

7. NOR-LT11-SAM-01-K-02-011 Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose

246 163,03 Eur

(849 951,70 Lt)

209 238,57 Eur

(722 458,94 Lt)

36 924,46 Eur

(127 492,76 Lt)

8. NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse

249 546,61 Eur

(861 634,54 Lt)

212 114,62 Eur

(732 389,36 Lt)

37 431,99 Eur

(129 245,18 Lt)

9. NOR-LT11-SAM-01-K-02-005 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstT.

248 842,66 Eur

(859 203,94 Lt)

211 516,26 Eur

(730 323,35 Lt)

37 326,40 Eur

(128 880,59 LMOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ NUMATYTOS ĮSIGYTI PRIEMONĖS

 

 

Išlaidų pavadinimas Suma su PVM, Eur

Išlaidų pagrįstumo duomenys

(paaiškinimas / skaičiavimai / detalizavimas, nurodant preliminarius fizinius kiekius ir sumas)

3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 36.483,61  
3.2. Paprastasis remontas 24.728,63

Projekto lėšomis įrengiami sveikatos priežiūros kabinetai mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra pilnai įrengti ir pritaikyti veiklai. Dalis kabinetų yra labai prastos būklės, todėl būtina atlikti remonto darbus. 15 sveikatos priežiūros kabinetų yra pilnai remontuojami ir kituose 3 kabinetuose įrengiami tik praustuvai.

Projekto vykdytojo išlaidos

 

Remontuojami sveikatos priežiūros kabinetai šiose Telšių rajono savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

-        Telšių r.  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje,

-        VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre,

-        Telšių r. Luokės vidurinėje mokykloje,

-        Telšių lopšelyje – darželyje „Eglutė“,

-        Telšių lopšelyje – darželyje „Žemaitukas“,

-        Telšių ,,Kranto‘‘ pagrindinėje mokykloje,

-        Telšių Žemaitės gimnazijoje,

-        Telšių lopšelyje – darželyje „Nykštukas“,

-        Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje,

-        Telšių „Ateities“ pagrindinėje mokykloje,

-        Telšių „Džiugo“ gimnazijoje,

-        Telšių r. Žarėnų „Minijos“ vidurinėje mokykloje.

Dėl remonto darbų išlaidų apribojimo, dalis išlaidų skirtų Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ kabineto remontui bus padengiama iš Telšių rajono visuomenės sveikatos biuro lėšų.

11.754,98

Partnerio išlaidos

 

Remontuojami sveikatos priežiūros kabinetai šiose Akmenės rajono savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

-        Akmenės rajono Ventos lopšelyje – darželyje „Berželis“,

-        Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje,

-        Akmenės rajono Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje,  

-        Akmenės rajono Naujosios Akmenės mokykloje – darželyje „Buratinas“,

-        Akmenės rajono Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje,

-        Akmenės rajono Papilės lopšelyje – darželyje „Kregždutė“.

Dėl remonto darbų išlaidų apribojimo, dalis išlaidų skirtų Akmenės rajono Naujosios Akmenės mokyklos – darželio „Buratinas“ kabineto remontui bus padengiama iš Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuro lėšų.

4.  Įranga, įrenginiai ir kt. turtas 181.667,05  
4.1. Baldai 40.584,45

Projekto vykdytojo išlaidos

 

-        Darbo stalai (21 vnt.),

-        specialisto kėdės (21 vnt.),

-        rakinamos dokumentų spintos (21 vnt.),

-        veiklos priemonių ir drabužių spintos (21 vnt.),

-        kėdės ar suolai mokiniams atsisėsti (22 vnt.),

-        kušetės arba sulankstomos lovos (21 vnt.),

-        širmos (22 vnt.),

-        praustuvės (12 vnt.),

-        brošiūrų stovai (20 vnt.),

-        nešiojami stendai (20 vnt.).

22.073,39

Partnerio išlaidos

 

-        Darbo stalai (11 vnt.),

-        specialisto kėdės (11 vnt.),

-        rakinamos dokumentų spintos (11 vnt.),

-        veiklos priemonių ir drabužių spintos (11 vnt.),

-        kėdės ar suolai mokiniams atsisėsti (11 vnt.),

-        kušetės arba sulankstomos lovos (11 vnt.),

-        širmos (11 vnt.),

-        praustuvės (6 vnt.),

-        brošiūrų stovai (11 vnt.),

-        nešiojami stendai (11 vnt.),

-        magnetinės lentos (pastatomos, pakabinamos) (11 vnt.).

4.3. Kompiuterinė ir programinė įranga 3.475,44

Projekto vykdytojo išlaidos

 

-        Spausdinimo funkciją atliekantys aparatai (16 vnt.),

-        kopijavimo / skenavimo funkcijas atliekantys aparatai arba daugiafunkciniai kopijavimo aparatai (4 vnt.),

-        planšetinis kompiuteris – 1 vnt.

1.419,14

Partnerio išlaidos

 

-        Spausdinimo funkciją atliekantys aparatai (11 vnt.),

-        kopijavimo / skenavimo funkciją atliekantis aparatas arba daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (1 vnt.).

4.5. Kita (sveikatos rizikos veiksnių įvertinimo, aplinkos įvertinimo priemonės ir kt.) 78.862,08

Projekto vykdytojo išlaidos

-        Senėjimo proceso simuliacijos programinė įranga (1 vnt.),

-        mokomoji kompiuterinė programa „Valgyk protingai“ (1 vnt.),

-        filmai (1 kompl.) (filmų rinkinį sudaro 2 filmai),

-        interneto prieigos priemonės (2 vnt.),

-        multimedia ir pakabinami ekranai (13 vnt.),

-        išoriniai kietieji diskai (19 vnt.),

-        garso kolonėlės (14 vnt.),

-        kūno svorio svarstyklės (19 vnt.),

-        ūgio matuoklės (22 vnt.),

-        kraujospūdžio matavimo aparatai (20 vnt.),

-        termometrai kūno temperatūrai matuoti (7 vnt.),

-        priemonės regėjimo aštrumui nustatyti (22 vnt.),

-        anglies dvideginio (CO2) matuokliai (indikatoriai) (3 vnt.),

-        termometrai kambario temperatūrai matuoti (22 vnt.),

-        oro drėgmės matuokliai (22 vnt.),

-        apšvietimo lygio matuokliai (22 vnt.),

-        telefonai (16 vnt.),

-        vaizdo kameros arba fotoaparatai su atminties kortele (22 vnt.),

-        muzikiniai centrai (22 vnt.),

-        svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti (13 vnt.), 

-        svarstyklės daiktams sverti (11 vnt.),

-        garso lygio matuokliai (12 vnt.), 

-        įrišimo aparatas (1 vnt.),

-        laminatorius (1 vnt.),

-        giljotina (popieriui pjaustyti) (1 vnt.),

-        dokumentų naikinimo įrenginys (1 vnt.),

-        gaivinimo manekenai (13 vnt.),

-        užsikimšusios arterijos modeliai (3 vnt.),

-        antsvorį imituojančios liemenės (11 vnt.),

-        magnetinės lentos dvipusės (didelės) (12 vnt.),

-        magnetinės lentos transportavimo krepšiai (2 vnt.),

-        vienkartinės gaivinimo kaukės (13 vnt.),

-        kaklo įtvarai (13 vnt.),

-        nugaros įtvarai (13 vnt.),

-        žaizdų modeliai (13 vnt.), 

-        liemenės Heimlicho manevro mokymams (11 vnt.),

-        žingsniamačiai (13 vnt.),

-        dinamometrai (13 vnt.),

-        plaučių tūrio matuokliai (13 vnt.),

-        žaidimai „Pasiruošk, mesk ir pradėk“ (12 vnt.),

-        laisvalaikio pramogų rinkiniai (rinkinį sudaro 69 priemonės) (6 vnt.),

-        mitybos piramidės dėlionės (16 vnt.),

-        magnetų rinkiniai „Mityba“ (4 vnt.),

-        magnetų rinkiniai „Maitinkis sveikai“ (8 vnt.),

-        stendai „Pažvelk į greitą maistą iš arčiau“ (4 vnt.),

-        teisingos mitybos lėkštės (12 vnt.),

-        saugaus eismo – kelio ženklų kamuoliai (16 vnt.),

-        rizikingo elgesio vertinimo priemonės (15 vnt.),

-        žaidimai „Apsauginio šalmo svarba“ (2 vnt.),

-        girtumo akiniai (10 vnt.),

-        rūkymo pasekmių modeliai (8 vnt.),

-        magnetų rinkiniai „Rūkymo žala“ (2 vnt.),

-        magnetų rinkiniai „Alkoholio žala“ (2 vnt.),

-        modelis „Pono rūkoriaus burna“ (1 vnt.),

-        rankiniai mechaniniai rūkoriaus modeliai (4 vnt.),

-        žaidimai „Neblaivus ir sumišęs“ (3 vnt.),

-        magnetų rinkiniai „Berniukų brendimas“ (4 vnt.),

-        magnetų rinkiniai „Mergaičių brendimas“ (4 vnt.),

-        krūties modeliai su keičiamais mazgeliais (3 vnt.),

-        burnos higienos modeliai (17 vnt.),

-        menstruacijų ciklo modeliai (8 vnt.),

-        rankų higienos modelis (1 vnt.),

-        rinkiniai: mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis (9 vnt.), 

-        streso lygio matuokliai (2 vnt.),

-        spaudiniai (knygos, žurnalai, brošiūros) – 1 vnt., (ikimokyklinio ugdymo įstaigų rinkinius sudaro 103 vnt. spaudinių, švietimo įstaigų rinkinius sudaro 35 spaudiniai).

35.252,55

Partnerio išlaidos

 

-        Senėjimo proceso simuliacijos programinė įranga (1 vnt.),

-        mokomosios kompiuterinės programos „Valgyk protingai“ (6 vnt.), 

-        filmai – 7 kompl. (filmų rinkinį sudaro 2 filmai),

-        išoriniai kietieji diskai (7 vnt.),

-        kūno svorio svarstyklės (11 vnt.),

-        ūgio matuoklės (11 vnt.),

-        kraujospūdžio matavimo aparatai (11 vnt.),

-        termometrai kūno temperatūrai matuoti (22 vnt.),

-        priemonės regėjimo aštrumui nustatyti (11 vnt.),

-        anglies dvideginio (CO2) matuokliai (indikatoriai) (8 vnt.),

-        termometrai kambario temperatūrai matuoti (11 vnt.),

-        oro drėgmės matuokliai (11 vnt.),

-        apšvietimo lygio matuokliai (7 vnt.),

-        vaizdo kameros arba fotoaparatai su atminties kortele (8 vnt.),

-        muzikiniai centrai (11 vnt.),

-        svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti (6 vnt.), 

-        svarstyklės daiktams sverti (11 vnt.),

-        garso lygio matuokliai (7 vnt.), 

-        įrišimo aparatas (1 vnt.),

-        laminatoriai (2 vnt.),

-        giljotinos (popieriui pjaustyti) (2 vnt.),

-        papildomas akumuliatorius fotoaparatui (1 vnt.),

-        krovikliai elementams (6 vnt.),

-        diktofonas (1 vnt.),

-        gaivinimo manekenas (1 vnt.),

-        užsikimšusios arterijos modelis (1 vnt.),

-        antsvorį imituojančios liemenės (2 vnt.),

-        vienkartinės gaivinimo kaukės (7 vnt.),

-        kaklo įtvarai (6 vnt.),

-        nugaros įtvaras (1 vnt.),

-        žaizdų modelis (1 vnt.),

-        liemenė Heimlicho manevro mokymams (1 vnt.),

-        žingsniamačiai (7 vnt.),

-        dinamometrai (7 vnt.),

-        gimnastikos kamuoliai (12 vnt.),

-        plaučių tūrio matuokliai (7 vnt.),

-        žaidimai „Pasiruošk, mesk ir pradėk“ (2 vnt.),

-        mitybos piramidės dėlionės (7 vnt.),

-        „Maitinkis sveikai“ organinio stiklo stendas su dirbtiniais maisto produktais (46 vnt.) (1 vnt.),

-        sodo ir daržo herojai (pliušiniai veikėjai) (1 vnt.),

-        hipertenzijos mini modelių rinkinys (1 vnt.),

-        stendas „Pažvelk į greitą maistą iš arčiau“ (1 vnt.),

-        modelis „Gaivieji gėrimai virsta riebalais“ (1 vnt.),

-        teisingos mitybos lėkštės (5 vnt.),

-        saugaus eismo – kelio ženklų kamuoliai (2 vnt.),

-        rizikingo elgesio vertinimo priemonės (1 vnt.),

-        žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“ (1 vnt.),

-        motociklininko šalmas (1 vnt.),

-        girtumo akiniai (3 vnt.),

-        rūkymo pasekmių modeliai (2 vnt.),

-        dervų modelis (1 vnt.),

-        CO testeris „Pico Smokelyzer Simple“ (1 vnt.),

-        modelis „Pono rūkoriaus burna“ (1 vnt.),

-        rankinis mechaninis rūkoriaus modelis (1 vnt.),

-        žaidimas „Neblaivus ir sumišęs“ (1 vnt.),

-        3D stendas „ŽIV/AIDS pasekmės“ (1 vnt.),

-        diabeto modeliai „A1C lygiai“ (2 vnt.),

-        infekcijų sukėlėjų pliušiniai pavyzdžiai (1 vnt.),

-        3D rūkymo pasekmių stendai (2 vnt.),

-        3D stendas „Narkotikų vartojimo padariniai“ (1 vnt.),

-        3D stovas „Nutukimo padariniai“ (1 vnt.),

-        3D stendas „Piktnaudžiavimo alkoholiu padariniai“ – (1 vnt.),

-        magnetų rinkinys „Mergaičių brendimas“ (1 vnt.),

-        burnos higienos modeliai (11 vnt.),

-        menstruacijų ciklo modeliai (7 vnt.),

-        rankų higienos modeliai (11 vnt.),

-        rinkiniai: mikroorganizmai maišelyje, UV žibintuvėlis (7 vnt.),

-        rinkiniai: mikroorganizmų milteliai, UV žibintuvėlis (7 vnt.),

-        streso lygio matuokliai (7 vnt.),

-        modelis „Švari burna“ (7 vnt.),

-        rinkinys: magnetinė lenta „BLOB medis ir BLOB žaidimų aikštelė“ su magnetais (1 vnt.),

-        spaudiniai (knygos, žurnalai, brošiūros) – 11 vnt., (ikimokyklinio ugdymo įstaigų rinkinius sudaro 103 vnt. spaudinių, švietimo įstaigų rinkinius sudaro 35 spaudiniai),

-        3D knygos (7 vnt.).

7. Projekto administravimas 24.228,24  
7.1. Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos 5.634,64 Projekto įgyvendinimo metu bus įdarbintas projekto vadovas ir projekto finansininkas. Projekto vadovas bus atsakingas už bendrą projekto valdymą ir kontrolę, projekto įgyvendinimo koordinavimą, ataskaitų peržiūrą, dokumentų tvirtinimą. Projekto finansininkas bus atsakingas už projekto finansinės apskaitos tvarkymą, finansinių išteklių naudojimo kontrolę, finansinių operacijų valdymą.
7.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas 15.697,41

Projekto administratoriaus paslaugos yra būtinos, nes projekto vykdytojas neturi pakankamai kvalifikacijos ir žmogiškųjų išteklių šiam darbui. Administratorius bus atsakingas už šias sritis:

• projekto administracinių dokumentų, ataskaitų, mokėjimo prašymų, ir kitų dokumentų rengimas, galutinės ataskaitos ir projekto pakeitimo (pagal poreikį) rengimas, dokumentų derinimas ir ruošimas įgyvendinančiajai institucijai;

• konsultavimas viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, pirkimų dokumentų projektų rengimas, viešųjų pirkimų organizavimas;

• projekto sutarčių vykdymo priežiūra, dalyvavimas patikrose;

• informacijos teikimas suinteresuotoms šalims;

• kitos su projekto įgyvendinimu susijusios konsultacijos.

7.4. Viešinimas 2.896,19 Šioje biudžeto eilutėje numatytos projekto viešinimo išlaidos. Projekto viešinimo priemonės detalizuotos Sutarties 5 priede. 
8. Netiesioginės išlaidos 845,20  
8.1. Netiesioginės išlaidos 845,20 Šioje biudžeto eilutėje numatytos netiesioginės projekto išlaidos.Dėmesio!

Mūsų tinklapis naudoja slapukus, siekiant pagerinti mūsų svetainės funkcionalumą ir analizės tikslais.