VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

 Turite klausimų? Susisiekime!  

FBtelmail

 

    

Šiandien minime:
2018 kovo 22 d. [Ketvirtadienis]
Pasaulinė vandens diena
Visos minėtinos dienos >>>

Sveikatą stiprinančios mokyklos

Informacija dar ruošiama.

„Kiekvienas vaikas ir jaunuolis Europoje turi teisę ir privalo turėti galimybę mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje“ (Iš 1-osios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencijos „Sveikatą stiprinanti mokykla – investicija į mokymą, sveikatą ir demokratiją“ rezoliucijos. 1997 m. Graikija)
 „Sveikatos stiprinimas mokykloje gerina jaunų žmonių gebėjimus imtis veiksmų ir generuoti pokyčius. Ši veikla suteikia galimybes sukurti aplinką, kurioje galima įprasminti savo siekius ir laimėjimus. Suteikimas jauniems žmonėms galimybių, susijusių su jų svajonėmis ir planais, įgalina juos pačius tvarkyti savo gyvenimą ir gyvenimo sąlygas“ (PSO, 1997) (Iš 2-osios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos „Švietimas ir sveikatos stiprinimas mokyklose. Švietimo ir sveikatos sektorių bendradarbiavimas“, Egmond’o darbotvarkė, 2002 m. rugsėjo 25–27 d.)
„Sveikatą stiprinanti mokykla yra tokia mokykla, kurioje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visų mokinių ir mokytojų bei kito personalo sveikatos, gerovės ir socialinio kapitalo plėtojimo planas. Sveikatą stiprinančios mokyklos pateikia įrodymus apie mokyklų bendruomenių sveikatos ir gerovės pagerėjimą“ (Iš 3-iosios Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos „Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“ Vilniaus rezoliucijos. 2009 m. Vilnius.

zemelapis31

Pagrindinis sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, viską apimančią sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą per vaikų ugdymo institucijas

Sveikatą stiprinančių mokyklų veikla

Sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.
Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

 • fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;
 • sveika mityba;
 • tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių
 • medžiagų vartojimo prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų, traumų, streso
 • prevencija,
 • prievartos, patyčių prevencija;
 • rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.
Sveikatą stiprinančių mokyklų sėkmės įrodymai:

 • Gerėja mokytojų, vaikų, tėvų ir kt. žinios ir įgūdžiai sveikatos klausimais;
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais;
 • Daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje; Daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai;
 • Vyresni mokiniai rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus;
 • Formuojasi sveikesni mitybos įpročiai;
 • Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas: rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.


Video filmas sveika mokykla.
Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašas.
SSM tinklo renginiai.
Kaip tapti sveikatą stiprinančia mokykla?
Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą.
Metodinė medžiaga, publikacijos, leidiniai.
Geroji patirtis

BSTH-konf logo

Trečiosios Europos konferencijos sveikatos stiprinimo klausimais „Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“.
Vilniaus rezoliucija. Atsisiuntimui: lietuvių k. [PDF], anglų k. [PDF]

Nacionalinės dienos apžvalga.  Atsisiųsti [PDF]

Konferencijos naujienlaiškis. Atsisiųsti (ang. k.) [PDF]

Konferencijos ataskaita. Atsisiųsti (ang. k.) [PDF]

>Pedagoginė patirtis - vaikų sveikatos ugdymo pagrindas. Gerosios patirties knyga. Atsisiųsti [PDF]

Better School Through Health: Case studies of practice (anglų k.) [PDF]